Gabinet Terapii Dziecięcej Kubuś

Witaj!

Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ to miejsce dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Został stworzony z myślą o dzieciach z różnymi rodzajami dysfunkcji w zakresie rozwoju psychoruchowego oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, jak również dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Stanowimy ściśle współpracujący zespół specjalistów mający doświadczenie w pracy z dzieckiem i jego trudnościami w rozwoju psychoruchowym. Nieustannie dążymy do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Jesteśmy otwarci na innych, zawsze twórczo poszukujący rozwiązań, pełni zapału i pasji w pracy z dzieckiem, również niepełnosprawnym.

Zajmujemy się diagnozą i terapią pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną oraz diagnozą i terapią procesów integracji sensorycznej. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe.

Proponujemy indywidualne spotkania terapeutyczne:

  • z terapeutą Integracji Sensorycznej
  • z terapeutą integracji odruchów
  • z logopedą, neurologopedą
  • pedagogiem terapeutą
  • psychologiem
  • rehabilitantem (fizjoterapeutą)
  • konsultacje dotyczące autyzmu
  • pedagogiczne i psychologiczne konsultacje dla rodziców dzieci z problemami rozwojowymi

W swojej pracy łączymy elementy wielu metod terapeutycznych, takich jak Terapia Integracji Sensorycznej, Integracja Odruchów (wg Sally Goddart Blythe), Integracja Odruchów Twarzy (dr S. Masgutowa), Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (dr S. Masgutowa), Kinezjologia Edukacyjna (Gimnastyka Mózgu), Symultaniczno-Sekwencyjna Metoda Czytania prof. J. Ciszeyńskiej, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Terapia Bajką, techniki relaksacyjne, Wideotrening Komunikacji oraz wiele innych metod i technik stosowanych indywidualnie do potrzeb i możliwości osoby z która pracujemy.