Diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza i  terapia integracji sensorycznej, zajęcia psychoedukacyjne