Nazywam się Ewa Traczyk i mam 32 lata. Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia. Jestem logopedą z prawie 9-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi od 3 roku życia. Swoją pomocą obejmuję dzieci zarówno z normą intelektualną, jak i z poważniejszymi zaburzeniami układu nerwowego. W swojej pracy wykorzystuję różne poznane metody, m.in. terapię OPT (Oral Placement Therapy), metodę ruchów artykulacyjnych, metodę krakowską, trening Bilateralnej Integracji oraz inne techniki stymulujące rozwój mowy i komunikacji werbalnej oraz zastępczej. Oprócz terapii logopedycznej prowadzę zajęcia psychoedukacyjne. Obejmują one pracę m.in. nad poprawą percepcji wzrokowej i słuchowej, poprawą rozumienia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego, poprawą koncentracji uwagi oraz motoryką dużą i małą.

Jestem osobą życzliwą i otwartą. Łatwo nawiązuję kontakty z dziećmi i ich rodzicami. Zajęcia prowadzę w miłej atmosferze, w formie zabawy. Dzięki temu dzieci chętnie współpracują ze mną i szybciej osiągają efekty terapii. Każde dziecko traktuję indywidualnie. Staram się zrozumieć jego problem i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.