Diagnoza i terapia integracji sensorycznej, diagnoza i terapia pedagogiczna (reedukacja), diagnoza i terapia ort optyczna (wzroku)