Magdalena Zalewska: Psycholog, terapeutka, terapeutka integracji sensorycznej. Ukończyła wydział psychologii na WSF i Z (specjalizacja psychologia zdrowia  i psychoterapia). Już w trakcie studiów pracowała jako wolontariuszka w świetlicy socjoterapeutycznej Caritas, a następnie odbyła roczny staż Centrum Terapii Autyzmu Sotis. Udzielała pomocy psychologicznej  dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju i ze spektrum Autyzmu, zarówno w środowisku szkolnym, przedszkolnym jak i domowym.
Specjalizuje się  w pracy z  dziećmi i młodzieżą ze spektrum Autyzmu w szczególności z zespołem Aspergera. Od 2010 r. współpracuje z jednym z największych Centrum Terapii Autyzmu w Polsce gdzie jest psychologiem prowadzącym grupowe zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia indywidualne, tworzy programy terapeutyczne, prowadzi konsultacje dla rodziców. Brała udział w szkoleniach z tematyki „Diagnozy i terapii zespołu Aspergera” oraz „Specyfiki Zachowań Trudnych”. Jako terapeuta wspiera osoby  z zespołem Aspergera na wakacyjnych plenerach terapeutycznych. W roku 2013 brała udział w projekcie duńskiej firmy Specialisterne – prowadziła szkolenia dla osób dorosłych ze spektrum Autyzmu, których celem była ich aktywizacja zawodowa.