WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE WEDŁUG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW SALLY GODDARD-BLYTHE INPP-CHESTER

zaprasza terapeutów, fizjoterapeutów, nauczycieli, pedagogów, logopedów, opiekunów grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz innych osób pracujących z dziećmi na 2–dniowe podstawowe szkolenie pn.:

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE WEDŁUG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW SALLY GODDARD-BLYTHE INPP-CHESTER

Metoda Sally Goddard Blythe została opracowana, aby pomagać dzieciom z takimi problemami jak dysleksja, dysgrafia, ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, trudności z nauką czytania i pisania, zaburzenia koordynacji i równowagi, duża rozpraszalność uwagi, opóźniony rozwój mowy, zespół Aspergera.

Prowadzenie:

 

mgr Agnieszka M. Samuśneurologopeda, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, terapeuta metod neurorozwojowych: integracji sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji i treningu słuchowego  Johansen-IAS, terapeuta NFR Padovan moduł I i II,  trener programów szkolnych INPP i Bilateralnej Integracji; pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi bardzo indywidualnie dopasowując program terapeutyczny, stosownie do potrzeb i możliwości osoby; nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, jak również dzieli sie zdobytą wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca akademicki; prowadzi szkolenia i warsztaty dla specjalistów i rodziców.   

Program szkolenia:

 

Dzień I (sobota) godz. 10.00 – 17.00

 1. Objawy i symptomy odruchów pierwotnych.
 2. Kryteria diagnostyczne.
 3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych i posturalnych na trudności szkolne.
 4. Wpływ programu stymulacji oraz wygaszania odruchów na wyniki szkolne.
 5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego.
 6. Omówienie problemów związanych z przetwarzaniem słuchowym i wzrokowym w aspekcie trudności szkolnych
 7. Testy na równowagę i koordynację.

Dzień II (niedziela) godz. 9.00 – 16.00

 1. Testy odruchów: TOB, ATOS, STOS, testy do oceny funkcji wzrokowych.
 2. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół.

Termin: 28-29 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Płock, ul. Gradowskiego 5 (Ip), sala nr 1

Koszt szkolenia: 490 zł (brutto)

 

 • zaliczka w kwocie 200 zł do dnia 16.04.2018 r.
 • pozostała kwota płatna do dn. 25.04.2018 r.

Wpłaty proszę dokonywać na konto WUR-POL:
PKO BP S.A. Oddział I w Płocku
85 1020 3974 0000 5502 0107 0473
podając w tytule imię i nazwisko, szkolenie INPP

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 

 • Zaświadczenie – sygnowane przez INPP – POLSKA uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych w szkole i przedszkolu według programu INPP.
 • Materiały szkoleniowe – Książka z Programem Ćwiczeń INPP (od 2015r. rekomendowanym podręcznikiem do szkolenia jest publikacja dr Sally Goddard-Blythe wydana przez PWN „Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki” (wydanie II) nowe wydanie 2015 r.

Zapisy i informacje:

 

Telefon: 510-28-14-96, 24/262-01-54 (w godz. 8-15)
e-mail: wur-pol@wur-pol.pl

Wymagania dla uczestników:

 

 • wygodny strój (w tym skarpetki 🙂
 • karimata