Agnieszka Samuś

Założycielka Kubusia

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej (SI), terapeuta integracji odruchów /wg dr Sally Goddard – Blythe, dr S. Masgutowej.

Założycielka Gabinetu Terapii Dziecięcej KUBUŚW pracy z dziećmi nie ograniczam się jedynie do problemów stricte logopedycznych. Pracuję z dziećmi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi i dysfunkcjami. Interesują mnie zagadnienia związane z neurofizjologią rozwojową i zaburzeniami struktury i funkcji OUN oraz sposoby szeroko rozumianej terapii tych zaburzeń. W pracy wykorzystuję wiele metod i technik terapeutycznych. Zajmuję się wczesną stymulacja terapeutyczną dzieci w każdym wieku. Stale pogłebiam swoją wiedzę i możliwości terapeutyczne, ale największe doświadczenie zdobywam jako mama dwóch niesfornych chłopców – 5-letniego Krzysia i 3-letniego Kamilka. Ponadto, największym wsparciem i pomocnikiem jest mój mężuś – Andrzej

Wykształcenie:
wyższe pedagogiczne: Pedagogika Terapeutyczna, Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji APS, Warszawa
Studia Podyplomowe Logopedyczne UW
Studia Podyplomowe Neurologopedia SWPS, Warszawa
Certyfikat (12/17/KDXXX/03/04) w zakresie integracji sensorycznej z uprawnieniami przeprowadzania Południwo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, Obserwacji Klinicznej, diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej, konstruowania planu terapii i jego realizowania
Certyfikat (0019/09) Indywidualnej Stymulacji Słuchu, Provider JOHANSEN IAS
Certyfikat (0000000008017 I) MAKATON Program Rozwoju Kmunikacji PRKM moduł 1-4, dr. B. Kaczmarek

Kursy i szkolenia:
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej”, dr T. Kaczan
„Problemy związane z asymetria szui wywołane przez syndrom KISS”cz.I, Editha Halfmann
„Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i uposledzieniem umysłowym” 3-topniowe szkolenie, SPOA Gdańsk, B.Ignaczewska, Z.Brzeska
„Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” dr J. Panasiuk
„Uczenie się poprzez widzenie. Ćwiczenia dla uczniów. MOdel wspomagania pracy oczu i mózgu” szkolenie z zakresu ortoptyki Jur ten Hoopen;
„Trudności w czytaniu – diagnoza i rehabilitacja ortoptyczna” B. Odowska-Szlachcic, D. Bień
„Praksja – od ideacji do wykonania. Obserwacja, ocena i postępowanie Terapeutyczne” Teresa A.May-Benson
„Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania” J.Cieszyńska
„Stymulacja mechanizmow lewopółkulowych – ćwiczenia ogólnorozwojowe” dr M.Korendo
„Praca z dzieckiem autystycznym i Zespołem Aspergera” dr M.Korendo, K.Sedivy
„Programowanie języka – terapia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – dr Orłowska -Popek, dr M.Korendo
Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz.I i II, Fundacja SYNAPSIS
Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R” Fundacaja SYNAPSIS
„Trening Umiejętności Społecznych” – Fundacja SYNAPSIS
„Metoda ruchów artykulacyjnych) J. Falana – Kozłowska
„Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych z całościowym systemem ruchu ciała” dr S. Masgutowa
„Aktywności sensomotoryczne i ich modyfikacje w pracy z dziećmi ze znaczną hipotomią oraz wadami postawy” E. Ziva
„Integracja odruchów twarzy” dr S. Masgutowej
„Komunikacja alternatywna AAC” A. Smyczek
„Odimienna Metoda Nauki Czytania dr Ireny Majchrzak” dr I.Majchrzak
„Terapia pedagogiczna dzieci z kłopotami w pisaniu głosek miękkich”, Ewa Kujawa
„Diagnoza i terapia SI dzieci w wieku 0-18 lat”, Violet F. Maas
Program wygaszania i przekształcania odruchów niemowlęcych wg Sally Goddard Blythe (Jur ten Hoopen)
„Terapia bajką i metaforą” M. Pęska – Salawa
„Terapia pedagogiczna metodą 18-stu struktur wyrazowych”, Ewa Kujawa
„Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji”, T. Grąziewicz – Jóźwik
„Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa”, T. Kaczan, A. Regner
Kurs I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej (Gimnastyka Mózgu), E. Dehnel – Łuszczyńska

Ponadto:
Wolontariusz dogoterapii PZD
członek: Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Neurologopedów

Kwalifikacje:
neurologopeda, oligofrenopedagog,
terapeuta integracji sensoryczneji Bilateralnej Integracji,
terapeuta funkcji wzrokowych,
terapeuta Johansen IAS,
terapeuta neurorozwoju INPP
założycielka KUBUSIA

Zakres terapii:
Wczesna interwencja terapeutyczna; diagnoza i terapia logopedyczna, terapia oromotoryczna OPT pedagogiczna, integracji sensorycznej, Bilateralnej Integracji, ocena i terapia neuromotoryczna INPP (odruchy), terapia zajęciowa, stymulacja taktylna, terapia funkcji wzrokowych, terapia ręki, trening słuchowy Johansen IAS, TUS, terapia dzieci z autyzmem.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dowiedz się więcej

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Zamknij