Quiz

Wstępny kwestionariusz dziecięcy INPP

{„questions”:{„4nuid”:{„title”:”Czy w najbli\u017cszej rodzinie wyst\u0119powa\u0142y trudno\u015bci z uczeniem?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{„9n1wp”:{„title”:”Tak”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”3″},”id”:”9n1wp”,”index”:0},”luhr6″:{„title”:”Nie”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:””,”rqx0a”:”0″},”id”:”luhr6″,”index”:1},”pdajw”:{„title”:”Nie wiem”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”2″,”rqx0a”:”0″},”id”:”pdajw”,”index”:2}},”id”:”4nuid”,”index”:0},”u2xqp”:{„title”:”Czy w czasie ci\u0105\u017cy wyst\u0105pi\u0142y jakie\u015b komplikacje?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{„39a6y”:{„title”:”Tak”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”3″},”id”:”39a6y”,”index”:0},”axcsu”:{„title”:”Nie”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”0″},”id”:”axcsu”,”index”:1},”52rjp”:{„title”:”Nie wiem”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”2″,”rqx0a”:”0″},”id”:”52rjp”,”index”:2}},”id”:”u2xqp”,”index”:1},”csfmv”:{„title”:”Czy por\u00f3d mia\u0142 nietypowy przebieg, b\u0105d\u017a by\u0142 przed\u0142u\u017cony z jakichkolwiek przyczyn, np. por\u00f3d kleszczowy?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{„4hic9”:{„title”:”Tak”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”3″},”id”:”4hic9″,”index”:0},”mmsyj”:{„title”:”Nie”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”0″},”id”:”mmsyj”,”index”:1},”427im”:{„title”:”Nie wiem”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”2″,”rqx0a”:”0″},”id”:”427im”,”index”:2}},”id”:”csfmv”,”index”:2},”t8dg1″:{„title”:”Czy Pani\/Pana dziecko urodzi\u0142o si\u0119 przedwcze\u015bnie b\u0105d\u017a po terminie (wcze\u015bniej ni\u017c 2 tygodnie przed terminem, b\u0105d\u017a p\u00f3\u017aniej ni\u017c 10 dni po terminie)?”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”answers”:{„z9w2m”:{„title”:”Tak”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”3″},”id”:”z9w2m”,”index”:0},”ukbb4″:{„title”:”Nie”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”0″,”rqx0a”:”0″},”id”:”ukbb4″,”index”:1},”ho0w5″:{„title”:”Nie wiem”,”image”:””,”results”:{„g6jn6″:”2″,”rqx0a”:”0″},”id”:”ho0w5″,”index”:2}},”id”:”t8dg1″,”index”:3},”33bas”:{„title”:”Czy waga dziecka wynosi\u0142a...